top of page

Bliv sponsor og vær aktiv med i arbejdet for børns retssikkerhed.

Vores bankoplysninger:

Ved bankoverførsel:

Reg.nr. 9070

Konto 1638385372
Bank: Sparekassen Danmark

Ved udenlandsk bankoverførsel:

IBAN: DK0490701638385372
BIC-adresse (SWIFT-adresse): VRAADK21

​Du kan læse mere om Stop Vold mod Børn´s handelsbetingelser og fortrolighedspolitik her.


 

Hvad går sponsoraterne til:

Sponsoraterne går til arbejdet for at fremme fokus på og respekten for grundlæggende menneskerettigheder for børn, der er udsat for fysisk-, psykisk og/eller strukturel vold.

 

Stop Vold mod Børn foretager sig meget internationalt arbejde således, at de relevante internationale organisationer kan iagttage den danske stats krænkelser af konventionerne med henblik på at højne børns ret til en tryg barndom. 

 

Udstationeringsordning:

For myndigheder eller organisationer:

 

Er I en myndighed eller en organisation, der har interesse i en udstationeringsordning med Stop Vold mod Børn, hvor en faglig kompetent person i en vis periode udlånes fra StopVoldModBørn, er der flere muligheder, som kan tilpasses myndigheden eller organisationen.  

 

Et uddannelsesforløb med rammerne for udstationeringsforløbet, arbejdsopgaver mm, aftales mellem Stop Vold mod Børn og myndigheden eller organisationen forud for udstationeringen.

 

Fordele og krav i forbindelse med udstationeringsordningen:

 

Bistand til at opnå et professionelt arbejdsmiljø.

Udvikling af kompetencer til at identificere og klarlægge volden.

Styrkede kompetencer til at imødegå strukturel vold (myndigheden, der begår strukturel vold grundet manglende rette faglige kompetencer).

Opnå indblik i de fysiske og psykiske skader, som volden forårsager på barnet og familien.

Opnå indsigt i de hjerneskader, der forvoldes mod børn ved den forkerte sagsbehandling.

Opnå indsigt i forhold, der skal iagttages i forbindelse med høringssvar og politisk arbejde på dette specifikke område.

 

For privatpersoner:

Stop Vold mod Børn har gjort relevant materiale tilgængeligt for privatpersoner at kunne anvende i forbindelse med verserende sager, hvor fysisk-, psykisk- og/eller strukturel vold indgår.

 

Stop Vold mod Børn vægter i meget høj grad at inddrage konkrete sager i arbejdet samt bistår private personer med at indbringe deres sagsforløb for FN (Special Procedure Board), der har kompetencen til at eksaminere den danske stat hver 5 år i forbindelse med overholdelsen af menneskerettigheder.

 

FN har kompetencen til at overvåge Danmark, hvis man ved de danske myndigheder og domstole ikke formår at sikre borgernes minimums beskyttelse.

bottom of page