top of page

Stop Vold Mod Børn er en forening for børns ret til et liv uden vold.

Det gør sig gældende for traditionel fysisk vold, men tillige psykisk vold, og ikke mindst strukturel vold, som omhandler myndigheder og domstole, der ikke iagttager børnenes menneskerettigheder, og herved begår uoprettelig skade på børnene. 

Vores historie

Hvad laver vi

Hvad tilbyder vi

Vores forening

Stop Vold Mod Børn er en forening, der blev stiftet den 23. maj 2018. Baggrunden for foreningens etablering er, at børns rettigheder i Danmark har meget trange kår. Politikere taler meget om "barnets tarv", men ingen ses at forholde sig til de alvorlige krænkelser, der dagligt begås mod børn, og som i høj grad medfører, at børn, der har mulighed for at vokse op i trivsel gøres til børn, der mistrives alene af den grund, at børnenes menneskerettigheder ikke iagttages. 

​Med foreningen sættes der fokus på, hvilke fastsatte rettigheder børn har i medfør af Danmarks internationale forpligtelser, og hvordan myndigheder og domstole håndterer disse rettigheder. 

 

Foreningen afgiver indsamler viden, afgiver høringssvar og udarbejder rapporter til internationale myndigheder, og øver herved indflydelse på lovgivningen samt tilser at Danmark overholder menneskerettighederne på børneområdet. Endvidere deltager foreningen i udvalgsmøder og retter løbende henvendelse til de relevante organer angående problematikkerne på børneområdet. 

 

I vores arbejde, har vi etableret en "udstationeringsordning", hvor myndigheder kan indgå aftale om hjælp til at forstå voldsdynmikkerne, og hvor privatpersoner har mulighed for at få deres sag medtaget i en rapport eller indbragt for FN.

Foreningen Stop Vold mod Børn
Bruserup Strandvej, 4873 Væggerløse
CVR. 39636441

bottom of page