top of page

Stop Vold mod Børn er Danmarks første, og den eneste, tænketank, der specifikt koncentrerer sig om børns ret til at leve et liv uden vold.

Vision:

Stop Vold mod Børn skal være Danmarks førende, internationale tænketank med fokus på børns menneskerettigheder.

Stop Vold mod Børn vil med den højeste grad af faglighed sætte dagsordenen både inden- og udenfor Danmarks grænser, når det gælder forsvaret for børns grundlæggende rettigheder og den afgørende rolle, disse værdier betyder for barnet og barnets familie, og heraf for samfundet. 

 

Stop Vold mod Børn skal således være anerkendt som en væsentlig aktør på dette område i den brede offentlighed, blandt myndigheder, eksperter og beslutningstagere såvel nationalt, som internationalt.

Mission:

Stop Vold mod Børn leverer som uafhængig tænketank fagligt forankret viden og løsningsforslag, der skal styrke retssikkerheden for børn og deres familier til den offentlige debat og på den retspolitiske dagsorden.

bottom of page