top of page

Acerca de

shutterstock_666399415.jpg

Bliv Frivillig

I foreningen, Stop Vold mod Børn, søger vi altid frivillige, som vil være med til at sætte fokus på børns ret til en god og tryg barndom hos deres familie.

Finder du ikke et relevant stillingsopslag, hører vi gerne fra dig alligevel.

Kommunikationspraktikant i Foreningen, Stop Vold Mod Børn. 

Læser du Kommunikation, Marketing, Visuel kommunikation eller Journalistik på 3. semester og ønsker du at gøre en forskel for voldsramte børn i din praktikperiode?

Foreningen, Stop Vold mod Børn arbejder målrettet med at stoppe vold mod børn og skabe gennemsigtighed på børneområdet. 

Stop Vold mod Børn oplyser, uddanner, støtter og vejleder myndigheder, private personer og samfundet som helhed i alle former for vold og løsningsmodeller til standsning af vold mod børn nationalt og internationalt. 

Stop Vold mod Børn har den europæiske menneskerettighedskonvention, FNs Menneskerettighedserklæring, FNs Børnekonvention, FNs Handikapkonvention og Europarådets konvention om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet (Istanbulkonventionen) som arbejdsgrundlag.  

Hvad vi forventer af dig: 

Som kommunikationspraktikant er det vigtigt, at du er nysgerrig og opsøgende af natur og at du har mod på at arbejde initiativrigt og selvstændigt. 

Da vores bestyrelse er fordelt på hele Danmark, kommunikerer vi online og kan således ikke tilbyde fast kontorplads. 

Som praktikant i foreningen, vil du altid have adgang til vores praktikantansvarlig, som i erhvervsmæssig sammenhæng har erfaring med flere forskellige forløb med grafiske og kommunikationspraktikanter. Du vil også have løbende eller faste opfølgnings- og sparringsmøder via vores onlineplatform. 

Eksempler på opgaver: 

  • Opdatering af hjemmesidetekster 

  • Opdatering af hjemmesidedesign 

  • Koordinering og strategi af Sociale Medier 

  • PR - kortlægning og strategi 

  • Markedsføringskampagne af Plakat 

 

Hvad vi kan tilbyde: 

Som kommunikationspraktikant får du mulighed for at skabe synlighed og content om et højrelevant politisk emne og gøre en stor forskel for de børn som i dag lever en utryg og presset barndom på baggrund af myndighedernes manglende viden, fokus og beskyttelse mod vold. 

Vi tilbyder MS office365 licens samt vejledning og sparring gennem hele praktikforløbet. Praktikforløbet forløber online med ugentlige opsamlingsmøder og med mulighed for daglig sparring. 

Kan du se dig selv i rollen som kommunikationspraktikant i Foreningen, Stop Vold mod Børn modtager vi gerne et par ord om dig på kontakt@stopvoldmodboern.dk 

bottom of page