top of page

VOLD MOD BØRN

PARTNERVOLD

FAMILIERET

BØRNS RETTIGHEDER

STOP VOLD MOD BØRN

for børns rettigheder til et liv uden vold

shutterstock_666399415.jpg
Vil du være frivillig.jpg

Støt os i arbejdet for en bedre barndom i Danmark.

Der er brug for knofedt og hårdt arbejde for at sikre, at børn bosiddende i Danmark sikres en tryg barndom. Vær med på holdet, så vi sammen kan løfte den store opgave. 

Hvad står vi for?

Stop Vold mod Børn står for børns ret til et liv uden fysisk- psykisk- og strukturel vold. 

I det virke, er det nødvendigt kontinuerligt at holde fokus på børns fastsatte ufravigelige rettigheder i medfør af den danske stats internationale forpligtelser. 

Logo.png

Udforsk vores arbejde

På vores hjemmeside kan du se rapporter og høringssvar, og hente inspiration til din egen sag eller til myndighedssagsbehandling.

bottom of page